Ne Berat me 6 Tetor Unioni Studentor Musliman ne bashkepunim me shoqaten kulturore Horizont organizuan prezantimin e dokumentarit “ROLI I XHAMISE NE ZHVILLIMIN URBAN DHE SOCIAL TE QYTETEVE SHQIPTARE”.

51