Kjo dorë protetike mund të shoh çfarë duhet të kap.

Ajo mund të zgjedh mënyrën më të përshtatshme për t’i kapur gjësendet.

Dora mund t’i detektojë sinjalet që i vijnë nga muskujt e krahut.

Pas sinjalit ajo shkrep një fotografi nga kamera dhe i kap gjësendet.

Shkencëtarët planifikojnë që në të ardhmen ta bëjnë dorën më të lehtë dhe ta vendosin një kamera më të vogël në të.

27