• Qesen e armën mos ia dorëzo gruas!

• Sherrin e mbjellin gratë dhe e korrin burrat!?

163