Në këtë foto shihet riprodhimi i fytyrës së një vajze, eshtrat e së cilës janë gjetur në Thesali, Greqi.

Ekspertë suedezë dhe grekë kanë rindërtuar fytyrën.

Eshtrat mendohet se i përkasin një vajze nga mosha 18-25 vjeç.

Ajo ka jetuar 8070 vjet para Krishtit.

Mostra e rindërtuar u paraqit në muzeun e Akropolit.

306