Gjuha shqipe është mësuar në perandorinë e lavdishme osmane

98