Mimoza Keta, Flutura Kasa dhe Suareza Nakuci shpjegojne problemet e semundjeve gjinekologjike dhe masat sesi mund te ruhemi nga to.

117