‘Kjo është një foto e ushtrisë osmane muslimane në xhaminë ‘el-Nabevi’ gjatë Luftës së Parë Botërore. Njëri nga ushtarët i’a kushtoi Profetit Muhamed një poemë që thotë:

“Ti je zotëria ynë në të dyja botët
Ju jeni sundimtari dhe ne vijmë nën komandën tuaj
Ju jeni mbreti ynë – premtuar për përjetësi
Ne jemi vetëm disa të numëruar, por e kemi kuptuar qëllimin tonë këtu për ju …
Ne, fëmijët e Ertugrulit nuk mund të jetojmë pa ty!’

 

95