Ne manualin per shkollat e Shqiperise me titull:

Me Shkollat për Komunitete të Sigurta
Program trajnimi për trajnuesit

Qendra Kunder Ekstremizmit te Dhunshem ne Shqiperi ka identifikuar edhe forumet katolike:

Feja e Shqiptarit eshte Europa, Shqiptar Ortodoks dhe Feja e Shqiptarit eshte Islami si forume ekstremiste. Ne kapitullin:

Shqipëria dhe ekstremizmi i dhunshëm jepet ky tekst:

Forma të tjera të radikalizmit
• Online & debate të tjera publike të cilat vënë në pikëpyetje harmoninë fetare mes të Krishterëve dhe Muslimanëve
• Rritje e gjuhës së urrejtjes në forumet online
• Mendësitë nacionaliste dhe sektare po rriten mes të rinjve
• Ka një mungëse të dukshme të dialogut konstruktiv të bazuar në mendimet e ekspertëve mbi ngjarjet historike dhe të ardhmen e Shqipërisë

171