“Shqiptari në Evropë diskriminohet, ndersa ne Turqi nderohet”

77