Gjatë jetës mund të takojmë shumë njerëz të cilët nuk na pëlqejnë, por jot ë gjithë sillen njësoj. Njerëzit në fakt, më shumë e shfaqin veten kur nuk e pëlqejnë dikë, dhe këtu fillon diferencimi. Njerëzit e suksesshëm kanë sjelljet e tyre karshi këtyre njerëzve. Në vend që të krijoni ndonjë situatë të pakëndshme krshi tyre, atëhere mereni në konsideratë të veproni edhe ju si një njeri i suksesshëm duke zbatuar këto 8 “rregulla”:

Pranoni që nuk mund të shkoni mirë me këdo
Përpiquni të merrni një diçk pozitive në gjërat që ata thonë.
Kontrolloni emocionet tuaja
Mos merrni çdo gjë që thonë ata si personale
Shpreheni atë që mendoni në mënyrë të qetë, pa qënë nevoja të humbni llogjikën
Ndonjëher bëni mirë që të injoroni, kuptojeni që vëmendja juaj nuk mund të jetë e të gjithëve.
Mos merrni një pozicion mbrojtës për çdo gjë
Kujtohuni se vetëm ju e keni në dorë lumturinë tuaj

21