Studimi më i fundit i bërë nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve, tregoi se ne rrethe si Korça dhe Vlora, janë martuar vajza në moshën 13 vjeç ose më herët.

59