“Te krishteret shqiptar themeluan partin komuniste”

119