“Tokat shqiptare në mesjetë (1100-1500) para ardhjes së OSMANËVE, ishin LËMSH!”

193