April 26, 2017

Përse e zgjodha mbulesën?

NGA IVONE REDLAY, GAZETARE BRITANIKE Shumë udhëheqës e gazetarë i kanë zbukuruar shkrimet e tyre ndaj keqtrajtimit të gruas në Islam, duke mos biseduar, qoftë

Read More