July 21, 2017

Fajin e ka Rusia!

RT ka nxjerrë një sërë reklamash në aeroporte anembanë Rusisë, që hedhin akuza të shumta amerikane kundër Rusisë lidhur me ndërhyrjet e dyshuara në zgjedhjet

Read More

Çfarë është Islami politik?

Charles Hirshkind Artikulli eshte shkeputur nga Charles Hirschkind “What is Political Islam”, in “Political Islam: A Critical Reader” (eds.) Frederick Volpi [Routledge 2011], f. 13-16

Read More