November 4, 2018

Të votosh e të mos zgjidhesh

Faik Miftari (Pjesa e dytë) Në kuptim nenit 16 të Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Kosovës: ”Pjesëtarët e Bashkësisë Islame janë besimtarë të fesë Islame.

Read More