March 16, 2019

Mesazhet e armës së terroristit

nga Savash Veliu. Çfarë fshehet dhe çfarë nënkuptojnë këto shkrime në armën e terroristit serb, le të deshifrojmë një nga një. …Sipas analizave del se;

Read More