September 28, 2020

Peticion për të dënuarit në IEVP Peqin

PeticioN Te dënuarve në IEVP Peqin Drejtuar: 1.Ministrit të Drejtësisë 2.Drejtorisë së DPB-së 3.Prokurorit te pergjithshëm 4.Prokurorit te rrethit Elbasan 5.Drejtorisë së IEVP- së Peqin

Read More