December 23, 2020

OBSH-ja, pandemia dhe vaksina

Shumë palogjikshmëri, shumë qëndrime kontradiktore nga ana e Organizatës Botërore të Shëndetësisë(OBSH-ja), mosrespektimi i parimeve të gjertanishme për shpalljen e epidemisë apo pandemisë, masa të

Read More