Opinion

Apeli i Drejtorit Ekzekutiv të Shoqatës Nejat të Iranit për të zgjuar ndërgjegjen njerëzore

Një letër e shkruar nga Drejtori i Përgjithshëm i Shoqatës iraniane Nejat drejtuar ndërgjegjes njerëzore të zgjuar është dërguar në organizata ndërkombëtare dhe humanitare, të tilla si organe të ndryshme të KB, ICRC, AI, dhe HRW, si dhe institucione të ndryshme të BE dhe EP , dhe gjithashtu për mediat ndërkombëtare. Teksti i letrës është si më poshtë:

Për të zgjuar ndërgjegjen njerëzore:

Ju drejtohem në emër të mijëra familjeve të vuajtura të anëtarëve të Organizatës Mojahedin-e Khalq (MEK, e njohur më mirë si kulti i Rajavit) që banojnë në një kamp të izoluar larg në Shqipëri, për abuzimet e rënda të të drejtave themelore të njeriut atje.

MEK përfundoi procesin e transferimit nga Iraku në Shqipëri në vitin 2016. Kjo zhvendosje u bë në mënyrën e një lëvizje në grup mbi një marrëveshje të bërë në Gjenevë midis Sh.B.A., qeverisë shqiptare, UNHCR dhe MEK. Atu u ra dakord që UNHCR të jetë përgjegjës për transferimin dhe SH.B.A. të paguajë shpenzimet.

Më vonë u zbulua se kjo zhvendosje nuk ishte kryer në bazë të rregulloreve të KB për refugjatët, të cilat saktësojnë se njerëzit duhet të kërkojnë azil individualisht, por më tepër si transferimi i një organizate që u takon udhëheqësve të MEK. Pasoja ishte se anëtarët e veçantë nuk kanë status juridik dhe për këtë arsye konsiderohen “pa shtetësi”.

MEK funksionon si një kult shkatërrues, i kontrollit të mendjes. Organizata ndalon dashurinë, marrëdhëniet familjare, daljen vullnetare dhe kontaktin me botën e jashtme, në veçanti me miqtë dhe familjet, të kesh intimitetin e mendimeve dhe stilin e jetës, kritikën ndaj udhëheqësit dhe mohon shumë të drejta të tjera themelore të njeriut për anëtarët e saj.

Kam mijëra letra nga familjet e anëtarëve. Ata thjesht duan të kenë një kontakt të thjeshtë me të dashurit e tyre të bllokuar brenda kampit të këtij kulti. Drejtuesit e kultit ua kanë mohuar atyre këtë të drejtë dhe qeveria shqiptare dhe organet e tjera të lidhura me të nuk tregojnë ndonjë bashkëpunim. Si duhet t’u përgjigjem këtyre familjeve, çfarë duhet të them në përgjigje të tyre?

Një numër i konsiderueshëm i anëtarëve të MEK-ut janë larguar nga kulti dhe meqenëse nuk kanë status të qartë ligjor dhe nuk mbajnë dokumentacionin zyrtar të identitetit, ata kanë mbetur në një situatë shumë të vështirë në Shqipëri. UNHCR dhe ministria e brendshme e qeverisë shqiptare nuk do të bëjnë asgjë për ta, pasi ata nuk e njohin praninë e tyre në Shqipëri si individë dhe i kanë pranuar ata si pjesë e një grupi.

Këta individë janë të detyruar të varen nga MEK për jetesën e tyre, dhe natyrisht kulti paguan vetëm ndihmën e tyre mujore me kusht që ata të mos zbulojnë abuzimin e të drejtave të njeriut brenda organizatës, krimet dhe korrupsionin e kultit. Ata heqin lirinë e këtyre ish anëtarëve dhe u kushtojnë çdo mbështetje atyre që kryejnë detyra, siç është spiunimi ndaj të tjerëve.

A ka dikush brenda numrit të madh të organizatave ndërkombëtare dhe humanitare që do t’i kushtojnë një vëmendje të vogël këtyre shkeljeve ekstreme të të drejtave të njeriut? A ka dikush që do të ketë diçka për t’u thënë këtyre nënave dhe baballarëve të moshuar për të lehtësuar dhimbjen e tyre? A ka diçka njerëzore përtej politikave ndërkombëtare dhe interesave të ndërsjella apo konfliktit të interesave të partive të ndryshme të ngritura?

Mezi po pres përgjigjen tuaj dhe ju falënderoj paraprakisht.

Ebrahim Khodabandeh

Drejtori i Përgjithshëm i Shoqërisë Nejat

Teheran, Iran

/Gazetaimpakt/

OPINIONE