Shqiperia

Banka Evropiane e Investimeve hap “thesin” për rrugët në Shqipëri

Banka Europiane e Investimeve miratoi gjithsej 4.8 miliardë euro financime të reja për sektorin privat, transportin, energjinë, strehimin dhe investimet në sektorin e ujit, nga të cilat 864 milionë euro janë mbështetje për investime jashtë Evropës.
Duke demonstruar angazhimin e vendosur të Bankës së BE-së për angazhimin e palëve të interesuara, Presidenti i EIB-së, drejtorët dhe komiteti menaxhues organizuan disa ditë më parë më shumë se 120 përfaqësues të shoqërisë civile për një ditë diskutimi të hollësishëm që mbulojnë financimin aktual dhe të ardhshëm, projektet specifike dhe praktikat më të mira.

” Është e rëndësishme për ne që të gjitha projektet e financuara nga EIB të përmbushin standardet më të larta mjedisore dhe sociale, reflektojnë shqetësimet lokale dhe ndjekin praktikat më të mira të politikave.

Dialogu i djeshëm me organizatat kryesore ndërkombëtare dhe kombëtare të OJQ-ve dhe industrisë ofruan një kontribut të ri të vlefshëm për punën tonë. Rëndësia e aktivitetit të BEI në Evropë dhe në mbarë botën reflektohet në gamën e ndryshme të projekteve të miratuara sot nga përmirësimi i shërbimeve lokale dhe institucioneve arsimore në Evropë për të rritur aksesin në energji të pastër në të gjithë Afrikën “, tha Werner Hoyer, President i Bankës Evropiane të Investimeve .

Mbështetja e investimeve të sektorit privat

Bordi i BEI miratoi 2.3 miliardë euro financime të reja të drejtpërdrejta dhe të tërthorta që do të rrisin qasjen në financa nga kompanitë në të gjithë Evropën dhe Afrikën. Kjo përfshin mbështetjen për investimet e bujqësisë dhe turizmit në Itali, financimin e investimeve në sektorin e rritjes së qëndrueshmërisë së ndryshimeve klimatike, nga kompanitë në Beneluks dhe mbështetjen për financimin e sektorit privat në Egjipt.

Gjithashtu, BEI miratoi një program të ri të huazimit për të mbështetur financimin e kompanive inovative të zotëruara nga gratë në Itali. Banka e BE-së gjithashtu ra dakord për financimin e drejtpërdrejtë të kërkimit dhe zhvillimit në Belgjikë, Suedi, Gjermani, Francë dhe Spanjë.

Forcimi i transportit të qëndrueshëm

Bordi i BEI-it miratoi më shumë se 1 miliard euro financime për transportin hekurudhor, urban dhe elektrik.

Kjo përfshin financimin për vendosjen e 15,000 automjeteve të reja elektrike dhe hibride nga një kompani udhëheqëse leasing-uqë operon në Francë, Gjermani, Itali, Spanjë, Belgjikë dhe Holandë.

BEI do të mbështesë përmirësimin e një rruge hekurudhore prej 195 km ndërmjet Poznan dhe Szczecin në Poloni dhe një pjesë kryesore të lidhjes hekurudhore midis Danimarkës dhe Gjermanisë, si dhe zëvendësimin e tramvajeve dhe autobusëve në qytetin çek të Pilsen.

Bordi gjithashtu konfirmoi financimin për lidhjen e parë të re direkte hekurudhore në aeroportin e Luton të Londrës.

Përshpejtimi i investimeve të energjisë së pastër

Bordi i EIB-së mbështeti 670 milionë euro investime që do të mbështesin energjinë e rinovueshme në Evropë, Afrikë dhe Azi. Ai gjithashtu ra dakord për financimin e një përmirësimi të rrjetit kombëtar finlandez të transmetimit të energjisë elektrike.

Financimi i ri do të mbështesë rritjen e përdorimit të energjisë diellore nga familjet dhe kompanitë e vogla në Afrikë dhe Azi së bashku me investimet e reja në energji të rinovueshme në shkallë të gjerë dhe efiçiencë të energjisë në të gjithë Afrikën.

Mbështetja për ndërtimin e 500 sistemeve diellore në çati në shkollat e menaxhuara nga Autoriteti Palestinez, i cili do të reduktojë ndjeshëm kostot e energjisë, u miratua gjithashtu.

Përmirësimi i infrastrukturës urbane

Takimi i Bordit të Bordit të BEI–t ra dakord të mbështesi investimet transformuese në qytete anembanë Serbisë për komunitetet në rrezik nga përmbytjet e rënda, për të përmirësuar ujin dhe kanalizimet në qytetet e vogla në Republika Srpska, Bosnje dhe Herzegovinë dhe rehabilitimin përgjatë lumit Lana në kryeqytetin shqiptar, në Tiranë.

Rritja e aksesit në arsimin e lartë

BEI gjithashtu ra dakord të mbështesë investimet për të përmirësuar objektet kërkimore dhe mësimore në fakultetet e Inxhinerisë së Hapësirës dhe Kimisë së Aplikuar në Universitetin Politeknik të Bukureshtit në Rumani dhe ndërtimin e një Fakulteti të Shkencave të reja në Universitetin e Namurit në Belgjikë.

1.2 miliardë euro investime të reja mbështetur nga Plani i Investimeve për Evropën

Financimi për 6 projekte të miratuara nga bordi i BEI do të garantohet nga Fondi Evropian për Investime Strategjike (EFSI), Ata pritet të lëvrojnë më shumë se 4 miliardë euro investim total.

OPINIONE