Beogradi përgjigjet – Serbia i dërgon Francës të “gjitha dokumentet e fajësisë” për Haradinajn

Beogradi përgjigjet – Serbia i dërgon Francës të “gjitha dokumentet e fajësisë” për Haradinajn
Beogradi përgjigjet - Serbia i dërgon Francës të “gjitha dokumentet e fajësisë” për Haradinajn
Beogradi përgjigjet - Serbia i dërgon Francës të “gjitha dokumentet e fajësisë” për Haradinajn

Beogradi përgjigjet - Serbia i dërgon Francës të “gjitha dokumentet e fajësisë” për Haradinajn

Beogradi përgjigjet – Serbia i dërgon Francës të “gjitha dokumentet e fajësisë” për Haradinajn