KategoriTE TJERA

TE TJERA

Stephen King

Gjërat më të rëndësishme është më së vështiri të thuhen. Ato janë gjërat nga të cilat ju turpëroheni, sepse fjalët i zvogëlojnë ato – fjalët kur...