KategoriTE TJERA

TE TJERA

Epoka e predikuesve

Çdo bashkësi fetare ka lulëzuar në sajë të kultivimit të besimtarëve prej Profetëve të dërguar tek ata. Instrumenti kryesor që kanë përdorur Profetët...

Video

Shteti ‘terrorist Izraelit’

Kjo video e shkurtër (më pak se 2 minuta) tregon qartë për krimet që shteti terrorist izraelit po kryen ndaj popullit palestinez. Kërkojmë nga të...

TE TJERA

Sony zëvendëson Letrën

Për shkak të përdorimit të gjerë dhe arritjeve të teknologjisë, letra është vjetruar dhe po përdoret gjithnjë e më pak. Në vend se të bartim libra...