KategoriTE TJERA

TE TJERA

Stephen King

Gjërat më të rëndësishme është më së vështiri të thuhen. Ato janë gjërat nga të cilat ju turpëroheni, sepse fjalët i zvogëlojnë ato – fjalët kur...

Kuriozitete

Fjalët arabe në gjuhën angleze

Gjuha angleze ka përvetësuar fjalë arabe gjatë shekujve. Shënimet e habitshme përfshijnë fjalën ‘xhar,’ dhe ‘serendipity, ‘përshtatur nga gjuha arabe...

TE TJERA

Epoka e predikuesve

Çdo bashkësi fetare ka lulëzuar në sajë të kultivimit të besimtarëve prej Profetëve të dërguar tek ata. Instrumenti kryesor që kanë përdorur Profetët...