Shqiperia

Deshtimi i Zyrave të Punes, apo i hapjes se vendeve të reja te punes

Nxjerrja nga ndihma ekonomike dhe futja në kurse profesionale, është inicitiava fundit e qeverisë “Rama 2” për të përmbushur premtimin e 220 mijë vendeve të reja të punës. Për këtë, qeveria ka vënë objektiv që biznesi të rekrutojë nga zyrat e punës 25 mijë punonjës. Nga ana tjetër, biznesi bën ofertë të ulët, për vetëm 12 mijë vende të lira.  Për ekspertët, kjo strategji nuk korrespondon me nevojat sipërmarrjes.