Familjet shqiptare të fundit në rajon për të paguar borxhet

Familjet borxhlie në Rumani dhe Shqipëri harxhojnë gati 1 të katërtën e të ardhurave mujore për të shlyer këstet e borxhit.

Për këtë arsye janë më të predispozuara për tu prekur nga krizat ekonomike, thuhet në raportin e stabilitetit Financiar për 6 mujorin e parë 2020 të publikuar nga Banka Qendrore e Austrisë.

Borxhi i familjeve si përqindje e PBB është mjaft heterogjen në të gjithë rajonin CESEE-së, duke filluar nga 11% në Shqipëri në 34% në Poloni në 2019. Përgjithësisht borxhi i familjeve është më i lartë në vende me PBB më të lartë për frymë.

Megjithatë, një sondazhi i Bankës Qendrore të Austrisë në vendet e Rajonit ka gjetur se, borxhi i ndaj të ardhurave është shumë më i lartë në vende të tilla si Rumania dhe Shqipëria .

Shërbimi i borxhit ndaj të ardhurave, i cili lidhet me këstin mujor të huasë së një familjeje. Ky tregues për periudhën nga 2017 në 2019 është e lartë në Rumani dhe Shqipëri (shih grafikun bashkëngjitur). Por ndërkohë familjet në këto kanë nivele më të ultë borxhi në raport me PBB për shkak të nivelit të ulët të kreditimit.

Gati gjysma e familjeve borxhlie në Rumani dhe Shqipëri shpenzojnë të paktën një të katërtën te të ardhurave të tyre neto për pagesat e borxhit të tyre. Prandaj, në këto vende, familjet me detyrime ka më shumë të ngjarë të ekspozohet ndaj goditjeve te të ardhurave pasi nuk kanë pak hapësira për manovrim.

Të dhënat kombëtare nga Banka e Shqipërisë tregojnë se vitin e kaluar 24% e familjeve shqiptare kanë të paktën një borxh për të paguar.

Mirëpo nga borxhi total i familjeve, 27% e tij është siguruar në tregun e zi dhe është në formën e mallrave të papaguar në dyqane.

Banka e Shqipërisë raportoi se, totali i tepricës së raportuar të huasë rezulton në rritje krahasuar me vrojtimin e kaluar dhe me një vit më parë.

Rreth 73% e kësaj teprice është siguruar nga burime formale (68% nga bankat dhe 5% nga institucione financiare jobanka) dhe rreth 27% nga burime joformale (si ‘persona fizikë’, ‘hua në formë malli’ etj.).

Kjo strukturë është zhvendosur me 3 pp në favor të huamarrjes formale në terma gjashtëmujorë dhe vjetorë. Në përbërjen sipas monedhës, rezulton se 71% e tepricës është në lekë dhe 14% në valutë (kryesisht euro)./Monitor

NDANI KËTË POSTIM

Mund tju interesojne