Shqiperia

Federata Botërore e Sindikatave (WFTU) shpreh solidaritetin e saj me minatorët e Klosit dhe Bulqizës

Federata Botërore e Sindikatave (WFTU) denoncon “aksidentet” vdekjeprurëse të punëtorëve që ndollën kohët e fundit në minierat e kromit në qytetet Klos dhe Bulqizë të Shqipërisë ku humbën jetën dy punëtorë. Në muajt e fundit, gjashtë minatorë kanë humbur jetën në këto qytete ku gjenden minierat e kromit në Shqipëri.

Federata Botërore e Sindikatave (WFTU), në emër të 92 milionë punëtorëve që ajo përfaqëson në 5 kontinentet e botës, kërkon nga autoritetet kompetente zbatimin e menjëhershëm të masave të sigurisë dhe shëndetit në minierat e kromit dhe denoncon fajësimin që u bëhet punëtorëve për këto aksidente. Fajtorë të vërtetë për aksidentet vdekjeprurëse janë, indiferenca e autoriteteve për të mbrojtur jetën e punëtorëve dhe synimi për fitime maksimale duke e intensifikuar punën e tyre.

Ne mbështesim minatorët dhe protestat e tyre për sigurinë që ata kërkojnë në vendin ku punojnë. Shprehim ngushëllimet tona të ngrohta për të afërmit dhe miqtë e punëtorëve që humbën jetën.
Sekretariati

Albania: WFTU in solidarity with the miners of Klos and Bulqiza cities

The World Federation of Trade Unions firmly denounces the fatal work “accidents” that happened recently in the mines of the cities Klos and Bulqiza of Albania and cost the lives of two workers. Over the last six months, six miners have lost their life in these cities where Albania’s chromium mines are located.

The WFTU, on behalf of 92 million workers that it represents in the 5 continents, demands from the competent authorities the implementation of health and safety measures inside the chromium mines. We condemn the fact that the workers are said to be responsible for the accidents. The real culprits for the fatal accidents are the indifference of the authorities for the protection of the workers’ life, as well as the pursuit of the maximum profit through the intensification of their work.

We support the miners and their protests for safety in their workplaces. We convey our sincere condolences to the families and friends of the workers who lost their life.

The Secretariat