Kultura Shqiperia

Fjalë të urta popullore

• Qesen e armën mos ia dorëzo gruas!

• Sherrin e mbjellin gratë dhe e korrin burrat!?

OPINIONE