Shqiperia

Foto e hyrjes së ndërtesës së Bashkisë Tiranë

Një foto flet sa për një mijë fjalë. Pikërisht, se besojmë në vërtetësinë e një shprehje të tillë, e lëmë në dorën e lexuesit për të zgjedhur sipas shijeve personale diciturën për këtë foto të hyrjes kryesore të Bashkisë së Lali Erit./ GJERGJ THANASI