Shqiperia

Friedrich Ebert: 73 % e studentëve pohojnë korrupsionin në universitete

Fondacioni “Friedrich Ebert” (FES) në bashkëpunim të ngushtë me OJQ “Rezistencë Qytetare”, ka bërë publike rezultatet e monitorimit për nivelin dhe perceptimin e korrupsionit në 5 universitete publike, së bashku me praninë e përfaqësuesve e institucioneve të hetimit dhe parandalimit të korrupsionit.

Sipas FES, për këtë studim janë intervistuar 640 studentë, 501 studentë nga niveli Bachelor dhe 139 studentë të nivelit Master.

Sipas gjetjeve të raportit, 73% e studentëve të anketuar pohojnë se korrupsioni është i pranishëm në universitetin e tyre, ndërsa 19% e studentëve nuk japin një përgjigje, duke argumentuar se ata nuk kanë prova për praninë e fenomenit dhe vetëm 8 % mohojnë praninë e tij.

Në nivelin krahasues, Universiteti Politeknik i Tiranës duket se është më i korruptuar, në 80%, e ndjekur nga Universiteti Bujqësor me një prani të këtij fenomeni në nivelin 77%.

Studentët pranojnë se forma më e zakonshme e korrupsionit në universitete është pagesa në shkëmbim për një notë, në nivelin 43%, pasuar nga detyrimi për të blerë libra dhe favore seksuale.

Sa i përket rolit të punonjësve të administratës universitare si REALTORS, u pohua se nuk ka vetëm ndërmjetësues dhe sekretarë, por problemi ka arritur deri në pikën ku përdoren lokalet e dyqaneve të kafesë, ku shkojnë dhe u lënë parave kamerierëve. Sipas kodit penal, sa i përket korrupsionit pasiv, në rastet në të cilat pedagogët akuzohen, dënimet shkojnë nga 2 deri në 8 vjet dhe në rastet e korrupsionit aktiv, vetë studentët dënohen nga 6 muaj deri në tre vjet.

Një tjetër çështje e paraqitur nga ekspertët në takim ishte fakti se 24% e nxënësve në shënjestër do të ishin të gatshëm të ofrojnë ryshfet në këmbim për një rezultat më të mirë testimi dhe 14% e tyre hezitojnë.

Ky tregues nxjerr në pah nevojën që institucionet hetimore të intensifikojnë fushata ndërgjegjësimi me nxënësit për t’i distancuar ato nga këto veprime të paligjshme; thekson një nga rekomandimet e Rezistencës Qytetare.

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) është një fondacion jo-fitimprurës i Gjermanisë i financuar nga Qeveria e Republikës Federale të Gjermanisë dhe me seli në Bon dhe Berlin. Ajo u themelua në vitin 1925 dhe është emëruar sipas presidentit të parë të zgjedhur në mënyrë demokratike në Gjermani, Friedrich Ebert. FES është e përkushtuar në avancimin e zhvillimit socio-politik dhe ekonomik në frymën e demokracisë sociale, nëpërmjet edukimit qytetar, kërkimit shkencor dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Friedrich-Ebert-Stiftung është themeli më i vjetër politik në Gjermani. /Monitor/