Bota

“Kishat dhe sinagogat, pjesë të pandashme të qyteteve islamike”

Shejhu i lartë libanez theksoi domosdoshmërinë e mbrojtjes së kishave dhe sinagogave nga sulmet terroriste.

Shejh Mahir Hamud, kreu i Bashkimit të Dijetarëve të Rezistencës, mori pjesë në një takim mbi solidaritetin me të krishterët egjiptianë që mbaheshin pas sulmit terrorist kundër kishave në Aleksandri dhe Tanta, duke theksuar rëndësinë e kishave dhe sinagogave si pjesë e pandashme e historisë islame, raportoi Agjencia e Lajmeve Taqrib.

Ai tha: “Xhihadi (përpjekja në rrugën e Zotit të Plotfuqishëm), në Islam, është edhe për të mbrojtur shtëpitë e adhurimit (kishat, sinagogat) dhe Zoti i Plotfuqishëm e ka vendosur atë si një mision për njerëzit për të mbrojtur këto vende”.

Shejhu musliman sunni i referohej historisë së qyteteve të ndryshme islamike dhe sinagogave dhe kishave të respektuara si një pjesë e pandashme e trashëgimisë në këto qytete.

Shejh Mahir Hamoud theksoi, “Islami mbështet të gjitha shtëpitë e adhurimit dhe respekton lirinë e tyre dhe çfarë bëjnë grupet tekfiriste në Egjipt dhe vende të tjera nuk i përkasin fare Islamit”.

Ai i referohej kryepeshkopit të Sidonit në shekullin e XVIII-të i cili u mirëprit nga populli për rindërtimi i një xhamie dhe e përshëndeti veprimin e tij si një masë e mençur edhe në kohët kritike të historisë.

Kryetari i Shoqatës së Dijetarëve të Rezistencës kritikoi mbështetjen amerikane dhe sioniste për grupet terroriste dhe tha:

“Të gjitha aftësitë në popullin musliman duhet të forcohen dhe bisedimet janë mjeti për këtë”.

Ai shprehu solidaritetin e tij me popullin egjiptian dhe tha:

“Të krishterët në Egjipt janë pjesë e historisë dhe e kanë mbrojtur gjithmonë këtë vend”.

Burimi : KD/ ML

OPINIONE

INTERVISTA