Rajoni

Kosovë: Ikballe Huduti u lirua

IHRC njoftojë se Ikballe Huduti u lirua sot nga paraburgimi me disa kufizime.

Ne më vonë do të publikojmë më shumë detaje. Ju lutemi rishikoni këtë faqe për azhurnime. Ky rast dhe çështjet që ai ka ngritur nuk janë zgjidhur plotësisht. Një vëzhgues i IHRC është duke vizituar familjen e saj. Ai udhëtoi për të vëzhguar seancën gjyqësore të Huduti që ishte caktuar për të Premten. Megjithatë kjo çështje tani nuk do të vazhdojë më.

Për më shumë detaje të çështjes, ju lutemi shikoni njoftimin për shtyp të lëshuar javën e kaluar nga IHRC. Ikballe Huduti është një akademike dhe shkrimtare dhe jeton në Prishtinë, Kosovë./gazetaimpakt/ihrc

OPINIONE