Shqiperia

Kryegjyqtari i Krimeve të Rënda si Agjenci Imobiliare/ Fehmi Petku i “mbytur” në prona

Gjyqtarët dhe prokurorët, vlerën më të madhe të pasurisë e kanë tek investimet në pasuritë e paluajtshme.

Numërohen me gishta gjyqtarët dhe prokurorët që jetojnë me pagat që marrin.

Në fakt nuk do shumë përllogaritje, duke patur parasysh koston e jetesës në Shqipëri, se çfarë pasurie mund të vësh me pagën e një gjyqtari apo prokurori.

Në këtë mënyrë, investimet në pasuritë e paluajtshme të gjyqtarëve dhe prokurorëve dyshohet se janë  burimi kryesor i pastrimit të  parave prej tyre. Pra, investimet në pasuri të paluajshtme, dyshohet se  i kanë kthyer në një lavatriçe të pastrimit të parave. Por deri më tani nuk ka pasur hetime të mirëfillta për këtë çështje.

Nëse shikon në mënyrë të detajuar deklarimin e pasurisë të gjyqtarëve dhe prokurorëve, arrin në konkluzionin se në fund të procesit të vettingut, do të mbetemi pa gjyqtarë dhe prokurorë.

Është radha e  kreut i Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda Fehmi Petku, për të cilin ILDKPKI, na ka vënë në dizpozicion deklarimin e pasurisë për vitin 2016.

Në formularin e deklarimit të pasurive që disponon CNA.al, Petku rezulton me një sërë pasurish të paluajtshme, madje për disa prej tyre (sipërfaqe toke) pohon se nuk ka as dokumentacion. Edhe për një shtëpi në Sauk të lëshuar me qira me mbi 1600 euro në muaj, Petku deklaron se e ka të paregjistruar në Hipotekë.

Pasuria e deklaruar për vitin 2016.

Pasuri të paluajtshme të fituara si trashëgimtarë ligjor i babait. E pavlerësuar deri në këto momente.

Trualli me spërfaqe 372 metër katror. Shitës komiteti Ekzekutiv Tiranë me vlerë 7440 lekë.

Banesë mbi truallin e mësipërm e përbërë nga tre kate, bodrum dhe papafingo. Ndërtuar në vitet 1994-1995. Legalizuar në vitin 2006 me sipërfaqe ndërtimi 1150 metër katror. E pavlerësuar deri në këto momente.

Truall me sipërfaqe 6000 metër katror, blerë me dy kontrata shitblerje.  4000 metër katror në shumën 60 00 000 lekë dhe 2000 metër katror në vlerën   30 00 000 lekë. Të dyja këto sipërfaqe janë blerë me 1500 lekë metër katrori. Sipëedaja faktike sipas dy kontratave 53 000 metër katror që shkon në  7950000 lekë.

Një shtëpi banimi dy katëshe e ndërtuar mbi truallin e mësipërm me sipërfaqe 130 metër katror. Banesa ka përfunduar procesin e legalizimin. Mbi bazën e deklaramit të bërë nga babai, kjo banesë ka kaluar në emrin tim. Banesa është e pavlerësuar deri më sot.

Truall me sipërfaqe 16 000 metër katror   e blerë si më poshtë:

Me  datë 19.07.1996, 4500 metër katror në shumën 225 000 lekë. Po në të njëjtën datë ka blerë  250 metër katror në vlerën 125000 lekë dhe 632 metër katror në vlerën  316 000 lekë.  Me datë 21.08.1996, blerë 200 metër katror në vlerën  100 000 lekë.

Nga sipërfaqja totali prej  16.000 metër katror, për sipërfaqen prej afërsisht  10.000, nuk ka mundur të gjej deri në këto momente aktet e shitblerjes, por sqaroj se që nga gushti 1996, shkurt 1997 dhe deri në nëntor 2014, kjo sipërfaqe është poseduar nga trashëgimlënësi dhe nga nëntori 2014 e deri më sot, posedohet nga trashimtarët e tij. E gjithë sipërfaqja, është një parcelë e vetme, e pandarë dhe ndodhet në fshatin Bultic, komuna Vaqarr, në Tiranë dhe është e paregjistruar në zyrat e  regjistrimit të pasurive në emër të trashëgimlënësit për shkak të mungesës së dokumentacionit të duhur ligjor nga ana e shitësit.

Pasuri e paluajtshme, tokë bujqësore e ndodhur në fshatin Kodër-Lumë, komuna Shtiqën, Bashkia Kukës, pasuri trashëgimore e vjetër. Kjo pronë është e paregjistruar në regjistrat e ZRPP Kukës, pasi ndodhet në proces gjyqësor në Gjykatën e Apelit Shkodër, për fitimin e pronësisë.

Të ardhura nga paga si gjyqtarë në Gjykatën e  Apelit për Krime të Rënda në shumën 1.739.184 lekë.

Të ardhura nga pjesëmarrja në Komisionin për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë, në shumën 38 250 lekë.

Të ardhura nga paga e djalit Alban Petku, i punësuar në sektorin privat në shumën 193.163 lekë.

Të ardhura nga kompania e sigurimeve shoqërore INSIG, si siguracion shëndetësor në shumën 549 467 lekë.

Të ardhura nga kontrata e qirasë (1600 euro në muaj) për banesën e ndodhur në Sauk, me kontratë jo noteriale, pasi banesa është e paregjistruar në Hipotekë në vlerën  6400 euro. Kjo shumë është marrë gjatë periudhës  13.01.2015 – 01.01.2016.

Të ardhura nga kontrata e qira për banesën në Sauk, me kontratë jo noteriale,lidhur me datë 22.08.2016 me një afat dy vjeçar, me shumën 1800 euro në muaj.

Vlera e qirasë nga periudha kur është lidhur kontrata deri kur është bërë deklarimi i pasurisë, pra nga 22.08.2016- 16.08.2016 shkon në shumën 8 100 euro.

Overdraft për nevoja familjare në shumën 190 000 lekë.

Master card, marrë për nevoja familjare me datë 21.06.2010 në shumën 5 000 euro. Detyrim i pashlyer 5039 euro.

Ka shlyer kredinë familjare në shumën 406 629 lekë.

Kredi personale për nevoja familjare marrë me datë 05.10.2016 në shumën  1500 000 lekë. Shuma e pashlyer është  1.459.225 lekë.

Qira financiare marrë me datë 14.04.2015, për përdorim automjeti në shumën 10 549 euro për një afat 4 vjeçar.. shuma e pashlyer është 6582.73 euro.

Dorëzanës për djalin tim Bekim Petku në qirane financier Tirana Leasing me datë 16.04.2013, në shumën 23 400 euro për 5 vite. Shuma e pashlyer është 7.239 euro

OPINIONE