Më shumë se 150 shtëpi të fshatit turistik të Linit lihen me dhjetëra ditë pa shërbim.