Rajoni Shqiperia

Marrëveshja e Tregtisë së Lirë ndërmjet Turqisë dhe Shqipërisë

Në kuadër të rishikimit të Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë (MTL) midis Shqipërisë dhe Turqisë, më datë 21 Janar 2019 u organizua në ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, Tiranë takimi i Komitetit të Përbashkët të MTL-së.

Gjatë këtij takimi u diskutua lidhur me përfshirjen e investimeve dhe shërbimeve si pjesë e MTL-së si dhe zgjerimi i mëtejshëm i produkteve bujqësore që i nënshtrohen regjimit preferencial.

Vlen të përmendet se MTL-ja është një marrëveshje më moderne dhe më e gjerë sesa ajo ekzistuese e Unionit Doganor me Bashkimin Evropian./ trt

OPINIONE

INTERVISTA