Bota

Në ditë 3 milion amerikanë mbartin armë me vete

Sipas studimeve më të fundit në Amerikë, në këtë vend çdo ditë qarkullojnë mbi 3 milion armë.

Hulumtimi është kryer nga American Journal of Public Health, sipas të cilit 9 milion amerikanë të paktën një herë në muaj ka mbajtur me vete armë, që përdoret me pretekstin e mbrojtjes personale. Amerika prej vitesh përballet me problemin e vrasjes dhe plagosjes së njerëzve pas sulmeve me armë nëpër shkolla, universitete, qendra publike dhe konflikte të tjera të armatosura. Hulumtimi është kryer tek 1,444 persona që me vete mbartin armë./ PT