Shqiperia

Në Shqipëri të rinjtë afër minimumit në matematikë dhe lexim

Sipas raportit më të fundit të OECD për edukimin e të rinjve dhe aftësitë e tyre mësimore në shkenca, Shqipëria performon nën mesatare.

Sipas kategorive, performanca në shkenca është afër më e ulët se sa mesatarja e vendeve të OECD, por me përmirësime nga studimi i vitit 2006. N

ë matematikë, të rinjtë shqiptarë janë sërish nën mesataren e vendeve të tjera të studiuara dhe për lexim, janë afër minimumit.

Në një raport të mëparshëm të Bankës Botërore, theksohej më shumë se gjysma e studentëve nuk arritën aftësitë minimale në lexim dhe matematikë në testin PISA.

Hendeku i aftësive është identifikuar si një problem veçanërisht i rëndë në rajon.

E vetmja pikë, që Shqipëria, sikurse të gjitha shtetet e tjera të analizuara tregon, është përparësia në aftësi e vajzave, ndaj djemve.

Vajzat janë shumë më të mira se djemtë për të punuar së bashku për të zgjidhur problemet, sipas vlerësimeve të para të PISA të OECD për zgjidhjen e problemeve bashkëpunuese në të gjitha vendet.

Sipas raportit, në provë morën pjesë rreth 125.000 15-vjeçarë në 52 vende dhe ekonomi, e cila analizon për herë të parë se sa mirë nxënësit punojnë së bashku si grup, qëndrimet e tyre ndaj bashkëpunimit dhe ndikimin e faktorëve si gjinia, aktivitetet pas shkollës dhe sfondi shoqëror.

Gjetje të tjera të studimit

“Në një botë që vendos një pritje në rritje mbi aftësitë sociale, sistemet e arsimit duhet të bëjnë shumë më mirë në nxitjen e këtyre aftësive në mënyrë sistematike përgjatë kurrikulës shkollore”, tha sekretari i përgjithshëm i OECD, AngelGurría.

“Prindërit dhe shoqëria në përgjithësi duhet të luajnë gjithashtu rolin e tyre. Duhet bashkëpunim në një komunitet për të zhvilluar aftësi më të mira për jetë më të mirë. “- tha më tej.

Nxënësit që kanë aftësi më të mëdha të leximit ose të matematikës, kanë më shumë mundësi të zgjidhin problemet, sepse menaxhimi dhe interpretimi i informacionit dhe aftësia për të arsyetuar janë të nevojshme për të zgjidhur problemet.

E njëjta gjë vlen edhe për vendet me performancë më të mirë në PISA, si Japonia, Koreja dhe Singapori në Azi, Estoni dhe Finlandë në Evropë dhe Kanada në Amerikën e Veriut, gjithashtu dalin në krye të testit bashkëpunues për zgjidhjen e problemeve.

Megjithatë, studentët në Australi, Japoni, Kore, Zelandë të Re dhe Shtetet e Bashkuara kryejnë më mirë në zgjidhjen e problemeve bashkëpunuese sesa që pritej në bazë të rezultateve të tyre në shkencë, lexim dhe matematikë. Por studentët në katër provincat kineze që morën pjesë në PISA (Pekin, Shangai, Jiangsu dhe Guangdong) kanëperformancë më të ulët krahasuar me rezultatet e tyre në matematikë dhe shkencë.

Mesatarisht në të gjithë vendet e OECD-së, 28% e nxënësve janë në gjendje të zgjidhin vetëm probleme të drejtpërdrejta bashkëpunuese. Në të kundërt, më pak se një në gjashtë studentë në Estoni, Hong Kong (Kinë), Japoni, Kore, Makao (Kinë) dhe Singapor është një më pak i prirur në zgjidhjen e problemeve bashkëpunuese.
Vajzat performojnë më mirë se djemtë në çdo vend dhe ekonomi që u analizua. Mesatarisht në të gjithë vendet e OECD-së, vajzat kanë 1,6 herë më shumë gjasa se djemtë të jenë interpretuese të lartë në zgjidhjen e problemeve bashkëpunuese, ndërsa djemtë kanë 1,6 herë më shumë gjasa se vajzat të kenë arritje të ulëta. Kjo është në kontrast të thellë me gjetjet e testit individual të zgjidhjes së problemeve të vitit 2012, i cili zbuloi se djemtë performuan më mirë se vajzat.

Testi nuk zbuloi ndonjë ndryshim të rëndësishëm në performancën e nxënësve me përparësi ose në disavantazh, ose ndërmjet emigrantëve dhe atyre që nuk janë emigrantë. Por ekspozimi ndaj diversitetit në klasë tenton të shoqërohet me aftësi më të mira bashkëpunimi.

Një tjetër gjetje ishte që nxënësit që ndjekin mësimet e edukimit fizik ose luajnë sporte në përgjithësi kanë një qëndrim më pozitiv ndaj bashkëpunimit. Sidoqoftë, studentët që luajnë lojëra jashtë shkollës kanë një rezultat më të vogël në zgjidhjen e problemeve bashkëpunuese sesa studentët që nuk luajnë lojëra video, mesatarisht në vendet e OECD-së. Nga ana tjetër, studentët që hyjnë në internet apo rrjetet shoqërore jashtë vlerësimit të shkollës janë pak mëtë larta se studentët e tjerë.