Ekonomi

Nis rritja e të ardhurave, 1.2 mld lekë më shumë në buxhet

Ndërsa muaji i parë i këtij vitit ka nisur “dobët”, pasi në arkën e shteti kanë rezultuar 900 milionë lekë më pak se një vit më parë, duket se financat e kanë marrë veten gjatë muajit Shkurt, duke mbledhur rreth 1.2 miliardë lekë më shumë se e njëjta periudhë e 2018-ës.

Referuar treguesve fiskalë të publikuara nga Ministria e Financave, në Shkurt 2019 janë mbledhur rreth 68.7 miliardë lekë, ndërsa në Shkurtin e 2018-ës u mblodhën rreth 67.5 miliardë lekë. Performancë pozitive ka pasur mbledhja e tatimit mbi fitimin në rreth 4 miliardë lekë nga 3.5 miliardë që janë mbledhur vitin e kaluar, tatimi mbi të ardhurat personale, ku janë mbledhur 6.6 miliardë lekë nga 6 miliardë lekë që u mblodhën në Shkurt 2018.

Ndërsa është rritur edhe TVSH e arkëtuar, dhe paralelisht janë rimbursuar 2.3 miliardë lekë. Treguesit që kanë pasur perfomancë negative në të ardhura janë Tatimi mbi Vlerën e Shtuar ku janë mbledhur 21.5 miliardë lekë, apo 400 milionë lekë më pak, si dhe akcizat, nga ku janë mbledhur 6 miliardë lekë apo rreth 100 milionë lekë më pak.

Me rënie prej 800 milionë lekësh paraqiten edhe shpenzimet publike, ku janë paguar rreth 5.7 miliardë lekë për muajin Shkurt.

OPINIONE