Bota

Një milion palestinezë të arrestuar nga Izraeli që nga Nakba

Një milion palestinezë janë arrestuar nga forcat okupuese izraelite që nga

Nakba më 1948.

 

1967 – 800.000.

1987 – 337.000

1994  – 10.000

2015 –  97.000

2018 –  10.000

Burimi : Middle East Monitor / ml