Shqiperia

Nuk i mjaftojnë paratë që mbledh, OSHEE merr 30 milionë euro kredi për investime në rrjet

OSHEE merr borxh 30 milionë euro për investime në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike.

Në Kuvendin e Shqipërisë është dorëzuar marrëveshja e huas, që do të jepet nëpërmjet bankës gjermane KfW. Kredia do të merret për një periudhë 12-vjeçare dhe norma e interesit do të jetë fikse dhe do të përcaktohet një ditë pas njoftimit ndaj KfW-së se marrëveshja është bërë efektive.

Huaja do të përdoret për përmirësimin e rrjetit të shpërndarjes së energjisë, reduktimin e humbjeve, si dhe rritjen e cilësisë dhe të sigurisë së furnizimit me energji. Bashkë me kredinë, Gjermania jep edhe 2 milionë euro grant si një ndihmë për të financuar masat e nevojshme shoqëruese në kuadër të këtij programi.a2news