Kultura

Qeveria Rama rikonstruksion vetëm kishave, xhamiat ua le arabëve

Drejtoria Monumenteve Kulturës në Berat vijon punën për restaurimin dhe mirëmbajtjen jo vetëm të lagjeve muzeale, por dhe objekte të rëndësisë së veçantë, sic janë objektet e kultit.

Fokusi i kësaj drejtorie është drejtuar tek kisha në Kalanë e Beratit, pasi edhe përqendrimi i turistëve është edhe më i madh. Kisha e Shën Triadhës është një 28 kishat që ndodhen në lagjen Kala. Në të kanë  përfunduar punimet restauruese të çatisë së kupolës së dhe po punohet për vënien në projekt të restaurimit afreskeve brendshme të saj.

Restaurimi i brendshëm do të përqendrohet sidomos tek afresket, të cilat kanë shumë dëmtime nga ndërhyrjet në vitin 1997, por edhe nga erozioni dhe mosmirëmbajtja.

Kishës së Shën Triadhës në Kalanë e Beratit daton në fund të shekullit të XIII, fillim të shekullit XIV