Shqiperia

Shoqata e Bankave, dhurimet financiare për të dëmtuarit do të bëhen pa komision

Çdo lloj transaksioni, në para fizike apo me transfertë, në lekë apo monedhë të huaj, në favor të llogarive të hapura për ‘Kontribute vullnetare, Emergjenca’ do të bëhet pa komision.

Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB) përmes një njoftimi për median shkruan se të gjitha bankat e nivelit të dytë në vend nuk do të marrin komision për këto transferta dhe derdhje:

“Çdo lloj transaksioni, në para fizike apo me transfertë, në lekë apo monedhë të huaj, në favor të llogarive të hapura për c bëhet pa komision. Bankat që operojnë në Shqipëri, nuk ngarkojnë me komision asnjë nga këto veprime”./ exit

OPINIONE

INTERVISTA