Shqiperia

“Shqipëria, vendi me të ardhura të ulëta për tregun”, Banka Botërore: Huadhënia në të ardhmen më selektive në reformat që mbështet

Banka Botërore i ka bërë një rishikim mbështetjes së reformave në disa vende përmes programeve të financimit që zbaton vit pas viti dhe Shqipëria ka qenë një prej atyre që kanë kaluar në analizë. Në një dokument të publikuar së fundmi BB konstaton se ky vlerësim i korporatës ekzaminoi sesi Grupi i Bankës lehtëson lidhjet midis partnerëve ndërkombëtarë për të zgjidhur problemet kritike globale.

“Vlerësimet e Programit të Vendit të Filipineve dhe Shqipërisë treguan se si Grupi i Bankës po i mbështet këto dy vende në arritjen e potencialit të tyre të plotë. Raporte të tjerë panë tema të rëndësishme universale si arsimi, kontratat sociale dhe ujitja. Shqipëria ka kaluar nga një vend me të ardhura të ulëta në një vend me të ardhura mesatare të orientuar nga tregu në vitin 2008. Gjithsesi, ngadalësimi ekonomik gjatë krizës financiare globale 2008-09 çoi përmbysje të ujës së varfërisë. Kriza çoi në disa reforma kryesore ekonomike, një pjesë e të cilave nuk kanë qenë të qëndrueshme qysh nga rimëkëmbja.

Një rishikim i mbështetjes së Grupit të Bankës në VF11–19 tregoi se Grupi i Bankës kontribuoi në mënyrë thelbësore në shumë reforma të rëndësishme me prioritet zhvillimin e Shqipërisë përfshirë qëllimin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian”, thuhet në raport.

I njëjti nënvizon se mbështetja e Grupit të Bankës ishte efektive në përmirësimin e menaxhimit fiskal dhe mbrojtjen sociale, forcimin e sektorit financiar dhe zgjerimin e menaxhimit të mbetjeve dhe ujitja. Mbështetja e Grupit të Bankës ishte më pak e rëndësishme në përmirësimin e kushteve për zhvillimin e sektorit privat, menaxhimin të energjisë dhe rrugëve, regjistrimit të tokës dhe pronës, shëndetit dhe ujit dhe shërbimit të pastrimit.

“Ky rishikim zbuloi se programi i Grupit të Bankës i ishte përgjigjur mundësive, por ai mund të kishte qenë më selektiv në angazhimet e tij. Gjetjet e rishikimit sugjerojnë që puna analitike duhet të përdoret shumë më gjerësisht për të konsensusin dhe kapacitetin për reforma, dhe huadhënia e re duhet të jetë më selektive” vlerëson BB./Monitor