Shqiperia

Skandali në Fier/ ALUIZNI kapet duke vjedhur

Vjedhjet e pronës dhe mungesa e legalizimeve janë dy nga problematikat kryesore që kryeministri Edi Rama raporton çdo ditë pas dëgjesave me qytetarët. Por ka edhe nga ato raste kur Rama vetë i ka dëgjuar problemet dhe sërish nuk ka adresuar asnjë zgjidhje. Madje rezulton që zyrat e shtet jo vetëm nuk kanë dhenë zgjidhje por kanë vjedhur dhe mbajtur peng një qytetar i cili ka filluar procesin e legalizimit , ka paguar lekët sipas dokumenteve të kërkuara nga ALUIZNI, por as sot s’ka as pronë të legalizuar dhe as lekët që i ka marrë marrë me kredi 1.9% në muaj. Çudia e dhimbshme në këtë rast është se ALUIZNI pronën s’ja legalizon ndërsa pagesën e kryer nuk ja kthen pas. Historia vjen e treguar nga i dëmtuari për CityNews, si më poshtë.

“Për 12 vjet me rradhë kam qenë në proces legalizimi të një sipërfaqeje toke 460 metër katror dhe një objekti të ngritur mbi të, me status juridik “tokë shtetërore”, në lagjen 11 janari të qytetit të Fierit, prapa prefekturës të këtij qyteti”, vijon denoncimin qytetari. Më tej prej tij dhe dokumentacionit që ai disponon, mësohet se:

Objekti i gjendur në sipërfaqen e tokës është ngritur në vitin 1994. Në zbatim të ligjit të  legalizimeve me nr. 9482, dt. 03,04.2006, në datën 24.03.2005, zotëruesi i kësaj sipërfaqeje, Marinaqi Pelari, depoziton pranë zyrës së ALUZNI-t  vetëdeklarimin për legalizimin e objektit që ndodhet në këtë truall. Nga veprimet ligjore të faktuara edhe me dokumenta, sipërfaqja e tokës mbi të cilin ngrihet objekti figuron tokë shtetërore.

Mbi këtë status dhe duke mos patur asnjë pengesë ligjore, Këshilli i Ministrave, me nr. e vendimit 118, dt.17.02.2011, e kalon procedurën e legalizimit të parcelës ndërtimore në favor të znj. Pelari.

Në datën 20.05.2011 qytetari ka depozituar për llogari të ALUIZNI-t shumën 11. 281. 270.00 lekë dhe në datën 23.05.2011 është nënshkruar kontrata e kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore ne favor të Znj.Pelari.

Mirëpo ka ndodhur që në vend të vijimësisë së procedurës në favor të saj, për dhënien e lejes së legalizimt dhe çertifikatës së pronësisë, shfaqet një pronar i ri, që e rifut çështjen padrejtësisht në një kalvar paligjshmërie që vijon edhe sot e kësaj dite duke dëmtuar pronarin Pelari.

Fati i pronës edhe sot ka mbetur pezull megjithse sipas ligjit nga data e nënshkrimit të kontratës ALUIZNI është i detyruar që brenda 30 ditëve ti jepte pronarit lejen e legalizimit dhe çertifikatën e pronësisë. Gjë që jo vetëm nuk ka ndodhur edhe sot kur kanë kaluar më shumë se gjashtë vite, por fati i pronësisë mbetet ende i bllokuar së bashku me 11.281.270.00 lekët e depozituar. Madje  ka ndodhur që pronari jo vetëm nuk është ligjëruar si i tillë por prej vitesh endet dyerve të prokurorisë dhe gjykatave për të fituar të drejtën e mohuar padrejtësisht nga ALUIZN-i, institucioni që në vend të shuaj konfliktet i hedh më shumë benxinë zjarrit, në bashkëpunim madje me prokurorinë.

Ky është një nga ato raste që flet për dështimin e ALUIZNl-t dhe Hipotekës, intitucione të korruptuara që funksionojnë në bazë të zarfave me euro dhe dollarë dhe jo në bazë të ligjit.

Rasti i mësipërm është mjaft i thjeshte, tokë shtet, qytetari paguan lekët tek ALUIZN, por sot qytetari nuk ka as legalizim dhe as lekët, procesin e parë nuk e kryen vetë institucioni i cili ka në arkat e tij mbi 111 milionë lekë të cilat janë paguar për të mbyllur procesin. Jo vetëm prona nuk i legalizohet por i mbahen edhe milionat duke mos ja kthyer pas.  Ky është një nga rastet me flagrante kur shteti të jep një dokument, qytetari paguan lekët sipas ligjit më pas të thotë lekët ti mbaj e pronën s’ta legalizoj. Një veprim kriminal për për hajdut ka vetë zyrat e shtetit me emrin ALUIZNI dhe Zyra e Regjistrimit të Pasurive.

OPINIONE