Etiketebrehtiane

Opinion

Copëza brehtiane I

“Po, bë vetëm një plan! Ji vetëm një dritë e madhe! Pastaj bë dhe një plan të dytë! Shko dhe mos realizo asnjërin!’’ Bertolt (Eugen Berthold Friedrich) Brecht...

OPINIONE

INTERVISTA