Etiketedenoncoi bashkëshortin katolik si “islamist”