EtiketeDitar Kabashi

Opinion

Përballje me ksenofobinë

Personifikimi i komuniteteve të caktuara me terrorin është sa i padrejtë, po aq manipulues. A priori, pjesëtarët e një bashkësie etnike a fetare përqasen me të...

Opinion

Një presidencializëm unik

Ky lloj sistemi ka veçoritë e veta. Në këtë sistem organi ekzekutiv është monocefal, pra udhëheqja me pushtetin ekzekutiv i është dhënë një personi/organi, që...

OPINIONE