Etiketeedukata morale

Opinion Sociale

Islami, njeriu dhe edukata morale

H. Vehbi Gavoçi Islami është një kod ligjesh për drejtimin e jetës së njerëzve në çdo kohë e në çdo skutë të dheut. Kjo rrugë, që simbolizon përuljen e bindjen...