EtiketeEndelus

Kultura Opinion

Mësimet e Endelusit

Në historinë e gjithmbarshme të Islamit nuk ka faqe më të dhimbshme dhe më pikëlluese sesa ato të historisë së shtetit Islam në Endelus. Vetëm në Endelus është...

OPINIONE