EtiketeEnver

Historia Opinion Shqiperia

Berati nga Ducja te Dulla

Nga Gjergji Thanasi Në mënyrë të përmbledhur historia e Beratit dhe xhanëm e gjithë Shqipërisë për  gjatë gjysmës së shek.XX mund të përmblidhet në këto dy...